Toparymyz

 • Creditable Integrity

  Ygtybarly bütewilik

  Bizde berk önümçilik dolandyryş ulgamy, şeýle hem in engineeringener maşynlaryny öndürmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar.
 • Effective Team Work

  Netijeli topar işi

  Öňdebaryjy önümçilik desgalary, ýylylygy bejermek enjamlary we synag enjamlary bar.
 • Quality Assurance

  Hil kepilligi

  Önümlerimiz köp öý ýa-da halkara markalaryň esasy maşynlaryny goldaýar we onlarça ýurda eksport edýär.

biz hakda

Hytaýyň Ningbo şäheriniň meşhur duralga şäherinde ýerleşýän Ningbo Yuhe Construction (Digtech) Machinery Co., Ltd.ýaly ýokary hilli ýer çekiji gurallary we polatdan ýasalan bölekleri öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşýärýokary berkidiji berkitmeler bolt we hoz, sürük bolt, hex bolt, bolt, segment bolt, grader pyçak bolt, kesiş gyrasy, ýöriteleşdirilen bolt, çelek diş çeňňegi we gulp, gysgyç we saklaýjy, ýeň we saklaýjy, çelek diş we adapter, yz rolikleri;20 ýyldan gowrak beýleki ýasama, guýma we gaýtadan işleýän bölekler ýaly.

 

 

has köp >>

täzelikleri dowam etdirýär