6V8360 198-71-21720 Ekskawator bölekleri üçin Bolt Blade Boltlary sürüň

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port :::Ningbo
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  bölekleriň sany spesifikasiýa element agramy (KG)
  6V8360 / 198-71-21720 1-1 / 4 ″ UNC-7X4-1 / 2 ″ sürük bolt 0.83

  Aýry-aýry müşderileriň has kämil hyzmat we durnukly hilli önümler üçin talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.Köp taraplaýyn hyzmatdaşlygymyz we täze bazarlary bilelikde ösdürmek, ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki müşderileriň bize gelmegini mähirli garşylaýarys!

  Köp ýyllyk gowy hyzmat we ösüş bilen, halkara söwda satuw toparymyz bar.Önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Russiýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.Geljekde siziň bilen gowy we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

   

   

  Önümiň beýany :

  Birinji derejeli önümler, ajaýyp hyzmat, çalt eltip bermek we iň oňat baha bilen daşary ýurtly müşderileriň ýokary öwgüsini gazandyk '

  BOLT & NUT 6V8360,5P83611 1/4 7UNC * 4 1/1 1/4 7UNC * 4 15/16Bolt sürmekekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin

  Gowy hilli we iň arzan bahasy bilen 20 ýyllap berkitme bilen meşgullandyk.

  Amallar:
  Ilki bilen, ýörite galyp ussahanasynda galyp ýasamak üçin öz ýokary takyklykly Sanly enjamlaşdyryş merkezimiz bar, ajaýyp galyndy önümi owadan görnüşe we ululygyna takyk edýär.
  Ikinjisi, partlama ýörişini kabul edýäris, Okislenme ýüzüni aýyrýarys, ýüzüni açyk we arassa we birmeňzeş we owadan edýäris.
  Üçünjisi, ýylylygy bejermekde: “Digtal Controlled-atmosfera” awtomatiki ýylylyk peçini ulanýarys, şeýle hem dört sany guşak guşak peçimiz bar, önümler okislenmedik ýerini saklap, dürli ululykdaky önümler bilen iş salyşyp bileris.

   

  Eltip berişimiz

  111微2

   

  Sorag-jogap
  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz zawod.
  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-7 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.
  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: Töleg <= 1000USD, öňünden 100%.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň