Habarlar

 • Bucket tooth pin application

  Çelek diş çeňňegi

  Çelek diş çeňňegi köp sanly enjamyň bir bölegi bolup, bu bölek çelek dişleri gowy iş oýnap biler, şol bir wagtyň özünde bu bölekde Komatsu Diş çeňňegi, Katerpillar diş çeňňegi, Hitachi diş çeňňegi, Daewoo diş çeňňegi, Kobelco diş çeňňegi, Volvo diş çeňňegi, Hyundai to ...
  Koprak oka
 • FAQ for China bolt nut and pin lock

  Hytaýda bolt hozy we pin gulpy üçin soraglar

  1-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?A1.Toparymyzyň ýerüsti hereketlendiriji we magdançylyk tehnikasynda 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.Müşderilere köp sanly berkitmeler, ýerüsti gurallar we polatdan ýasalan bölekleri ýokary hilli üpjün etmek üçin öz platformamyza we önümçilik bazalarymyza bil baglamak ...
  Koprak oka
 • Bucket Teeth Guide-How to Choosing the right Bucket Teeth

  Çelek dişleri boýunça gollanma-Çelek dişlerini nädip saýlamaly

  Netijeli işlemek we iş wagty azaltmak üçin çelekiňiz we taslamaňyz üçin dogry dişleri saýlamak gaty möhümdir.Haýsy çelek dişleriň gerekdigini kesgitlemek üçin aşakdaky gollanmany ýerine ýetiriň.Fitnes stili Häzirki wagtda çelek dişleriň haýsy stiliniň bardygyny bilmek üçin bölek belgisini tapmaly.Şu...
  Koprak oka
 • ESCO STYLE SUPER V SERIES TEETH & ADAPTERS

  ESCO STYLE SUPER V SERIES TEET & ADAPTERS

  dürli çelek dişleri we adapterleri, dodak we ganat kelleleri, gapdal kesijiler, şeýle hem diş gysgyjy we gulp bilen üpjün edýäris.-Super-V ýükleýjiler we ekskawatorlar üçin berk diş ulgamy.Dişlemek dişiň dörtden bir öwrümi bilen, soň bolsa dik ulanyp boljak dik hereketlendiriji gysgyç arkaly ýüze çykýar ...
  Koprak oka
 • One source for all your fasteners need

  Baglaýjylaryňyzyň hemmesi üçin bir çeşme gerek

  Bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli eşik böleklerini öndürýäris.Bolt we hoz, gysgyç we saklaýjylar, ýeňler, gulplar, çelek dişleri we adapterler ýaly berkidijileriň doly diapazony, bu GET bölekleri üçin siziň birinji belgiňiz bolmak isleýäris!Mart, enjamlaryňyza seretmek üçin iň amatly aýdyr.Gaýrat etme ...
  Koprak oka
 • Bucket tooth pin and retianer for excavators

  Çelek diş çeňňegi we ekskawatorlar üçin retianer

  1. “Caterpillar J” çelek dişleri üçin gysgyç we retianer: 8E6208,1U4208,8E6209,4T0001,6Y3228,1324762,8E6259,1495733,8E6258,1324763,9J2258,8E6259,1495733,3G9609,92308,13247 1140358,9J2358,9W2678,8E6359,1140359,3G9549,7T3408,1167408,8E8409,1167409,6Y2527,1U1458,8E6359,1140 ...
  Koprak oka
 • Find us, find reliable supplier

  Bizi tap, ygtybarly üpjün ediji tap

  Öndürijilik derejesine görä, bolt we hozy adatça ýokary güýçli bolt hozy we adaty bolt hozy diýip bölmek mümkin.Strengthokary güýçli bolt hozy 40Cr, 35CrMo ýaly garyndy polatdan peýdalanýar we halkara derejesine ýetip bilýän söndürmek we gyzdyrmak bilen ...
  Koprak oka
 • What grade are plow bolts?

  Plow boltlary haýsy dereje?

  Plow boltlary, adatça, sürük paýyny (pyçagy) gurbaga (çarçuwa) dakmak we ýeriň galypdan päsgelçiliksiz kellelerinden geçmegine mümkinçilik bermek üçin ulanylýar.Şeýle hem, pyçagy buldozerlere we motorly graderlere berkitmek üçin ulanylýar.Plow boltlarynyň kiçi, tegelek görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Carriage Bolts

  Araba boltlary

  Araba boltlary (Plow Boltlar) Wagon boltlary esasan agaçda ulanylýar we sürük boltlary diýlip hem atlandyrylyp bilner.Olaryň gümmezli depesi we kellesiniň aşagyndaky kwadrat bar.Araba bolt kwadraty, gaty ygtybarly ýerleşdirmek üçin hozuň berkidilmegi bilen agaja çekilýär.Dürli görnüşde bar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> 1/8 sahypa