Biz hakda

Has gowy çözgüt çözgütleri, näme üçin biz däl!

Giriş

Hytaýyň Ningbo şäheriniň meşhur duralga şäherinde ýerleşýän Ningbo Yuhe Construction (Digtech) Machinery Co., Ltd.ýokary güýçli berkidiji bolt we hoz, çelek dişleri gysmak we gulplamak, çelek dişleri, kesiş gyrasy ýaly ajaýyp ýokary hilli gurallary we polatdan ýasalan bölekleri öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşýär;20 ýyldan gowrak beýleki ýasama, guýma we gaýtadan işleýän bölekler ýaly.

Önümçilik binýady 20 000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, 400 işgäri 15 tehnik we 2 sany uly inersener, şol sanda 20 ýyllap hünärmenleriň gözleg we hünärmenleri bilen zähmet çekmek bilen önümiň hilinde uly üstünlik gazandyk.In engineeringenerçilik synag merkezimiz, gatylyk synagy, täsir synagy, magnit synagy, metallografiki synag, spektral derňew, Ultrasonik synag ýaly birinji derejeli fiziki we himiki synag desgalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli iş şertlerine we müşderileriň saýlawlaryna laýyk gelýän dürli derejeli materiallar bar.

Nirede bolsaňyz, sizi goldaýarys!

Bizi tapyň, ygtybarly üpjün edijini tapyň!

Önüm aralygy

Önümlerimizde sürük bolt, hek bolt, yz bolt, segment bolt, grader pyçak bolt, kesiş gyrasy, ýöriteleşdirilen bolt we çelek diş çeňňegi we gulp, gysgyç we saklaýjy, ýeň we saklaýjy, çelek diş we adapter, ripper maslahatlar bar;şeýle hem ýükleýji, grader, buldozer, ekskawator üçin esasanam ýerüsti çekiş gurallary we polatdan ýasalan bölekler.

ODM & OEM hyzmatlary we bir gezeklik satyn alyş hyzmaty berilýär.

Berkidýänleriň hemmesi üçin bir çeşme!

Haryt kategoriýasy

141901361

Çelek diş

142191612

ýöriteleşdirilen Boltlar

150653802

Ekskawator bölekleri

131078861

Bolt sürmek

141901361

Bölüm Bolt

Önüm programmalary

Önümlerimiz dünýädäki gurluşyk, oba hojalygy, tokaý hojalygy, nebit-gaz we magdançylyk pudaklarynda ulanylýar.Önümlerimiz ekskawator, ýükleýji, arkaýyn, motor grader, buldozer, gyryjy we beýleki ýerüsti hereketlendiriji we magdan enjamlary ýaly dürli maşynlarda ulanylyp bilner we Katerpillar, Komatsu, Hitachi, Hensli, Liebherr, Esco, Daewoo, Doosan, Volvo, Kobelco, Hyundai, JCB, Case, New Holland, SANY, XCMG, SDLG, LiuGong, LongKing we ş.m.

Biziň bazarymyz

Önümlerimiz Ispaniýa, Italiýa, Russiýa, ABŞ, Awstraliýa, Şwesiýa, Angliýa, Polşa, Ukraina, Saud Arabystany, BAE, Peru, Çili, Braziliýa, Argentina, Müsür, Sudan, Al Algerir, Günorta Afrika, Indoneziýa ýaly 20-den gowrak ýurda eksport edilýär. , Hindistan, Mýanma, Singapur we ş.m.

Dünýäde iň ýokary marka berkidiji bolmak üçin ähli güýjümizi edýäris.Biziň markamyza wekilçilik etmek üçin tüýs ýürekden hoş geldiňiz.

GET bölekleri we polatdan ýasalan bölekler, bolt we hoz, pin we gulp, çelek dişleri we adapterler, kesiş gyralary, polat rolikler, toparymyzyň öz önümçilik desgalarynda doly öndürilen köp sanly komponentleri öz içine alýar.