Katerpillar 40cr segment bolt we hoz 195-27-33141

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port :::Ningbo
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Hususy önümçilik üçin bölek belgileriňiziň ýa-da çyzgylaryňyzyň bolmagyny ýa-da bizden standartlaryny satyn almagyňyzy hoş geldiňiz.

  12 12122

  Önümiň beýany :

  BOLT & NUTLow Plow bolt , track bolt , segment bolt , hex bolt we ýöriteleşdirilen bolt)

  Hytaýda we dünýäniň beýleki künjeklerinde ähli potensial müşderiler bilen giň aragatnaşyk gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

  Önümiň ady Bölüm bolt
  Material 40CR
  Görnüşi standart
  Eltmegiň şertleri 15 iş güni

  bizem siziň suratyňyz ýaly ýasaýarys

  kompaniýamyz ak ýürekli, ýokary hilli we ýokary netijelilik ýörelgesine eýerýär.Müşderiniň satyn alyş bahasyny azaltmak, satyn alyş möhletini gysgaltmak üçin kompaniýamyzyň elinden gelenini gaýgyrmajakdygyna kepil geçýäris.

    Bölüm bolt    
  Bölek belgisi

  Düşündirişler

  Est Wgt (kgs)

  Baha

  Material

  9W9265 CR4791

  segment bolt

  0.08

  12.9

  40Cr
  3S8182

  segment bolt

  0.13

  12.9

  40Cr
  6V0937 CR4413

  segment bolt

  0.14

  12.9

  40Cr
  3S0336 CR2070

  segment bolt

  0.23

  12.9

  40Cr
  5P4130 CR4145

  segment bolt

  0.25

  12.9

  40Cr
  5p7666

  segment bolt

  0.24

  12.9

  40Cr
  9S2727 CR2621

  segment bolt

  0.37

  12.9

  40Cr
  7T1248 CR2876

  segment bolt

  0.4

  12.9

  40Cr
  9W8328 CR4688

  segment bolt

  0.42

  12.9

  40Cr
  5P0233 CR2985

  segment bolt

  0.52

  12.9

  40Cr
  5P5422 CR3889

  segment bolt

  0.59

  12.9

  40Cr
  7T1243 Cr5674

  segment bolt

  0.77

  12.9

  40Cr
   

   

   

   

   
  09203-11860 Km790

  segment bolt

  0.21

  12.9

  40Cr
  154-27-12320

  segment bolt

  0.34

  12.9

  40Cr
  155-27-12181 Km225

  segment bolt

  0.43

  12.9

  40Cr
  178-27-11150 Km555

  segment bolt

  0.53

  12.9

  40Cr
  195-27-12632 Km539

  segment bolt

  0.61

  12.9

  40Cr
  195-27-33130

  segment bolt

  0.75

  12.9

  40Cr
  198-27-32231

  segment bolt

  1

  12.9

  40Cr
  8H5724 Cr4896

  hoz

  0.01

  10

  45

  7H3606

  hoz

  0.05

  10

  45

  7H3607 Ac228

  hoz

  0.05

  10

  45

  7H3608 Cr787

  hoz

  0.06

  10

  45

  7H3609 Cr1001

  hoz

  0.09

  10

  45

  2M5656 Cr1270

  hoz

  0.15

  10

  45

   

   

   

   

   
  01823-01824

  hoz

  0.06

  10

  45

  01803-02026

  hoz

  0.09

  10

  45

  01803-02228 Km226

  hoz

  0.13

  10

  45

  01803-02430 Km228

  hoz

  0.15

  10

  45

  195-27-33141 Km1387

  hoz

  0.23

  10

  45

  01803-03034

  hoz

  0.3

  10

  45

  Amallar:
  Ilki bilen, ýörite galyp ussahanasynda galyp ýasamak üçin öz ýokary takyklykly Sanly enjamlaşdyryş merkezimiz bar, ajaýyp galyndy önümi owadan görnüşe we ululygyna takyk edýär.
  Ikinjisi, partlama ýörişini kabul edýäris, Okislenme ýüzüni aýyrýarys, ýüzüni açyk we arassa we birmeňzeş we owadan edýäris.
  Üçünjisi, ýylylygy bejermekde: “Digtal Controlled-atmosfera” awtomatiki ýylylyk peçini ulanýarys, şeýle hem dört sany guşak guşak peçimiz bar, önümler okislenmedik ýerini saklap, dürli ululykdaky önümler bilen iş salyşyp bileris.

  Biziň kompaniýamyz

  1
  Eltip berişimiz

  2_副本
  Söwda sergileri

  3_副本
  Şahadatnamalarymyz

  4_副本_副本
  Sorag-jogap
  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz zawod.
  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-7 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.
  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: Töleg <= 1000USD, öňünden 100%.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň