Hytaýda bolt hozy we pin gulpy üçin soraglar

1-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A1.Toparymyzda 1-den gowrak adam bar5ýyllyk iş tejribesiýerüsti we magdançylykenjamlar.Öz platformamyza bil baglamak weönümçilik bazalary, müşderilere köp sanly üpjün etmekberkidijiler, ýer bilen baglanyşykly gurallar wepolatdan ýasalan böleklerýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen.We toplumlaýyn hyzmat we bölekleri üpjün ediji hökmünde çykyş edýän birnäçe paýlaýyş merkezi we daşary ýurt bölekleri agenti bar.

2-nji sorag.Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?
A2.Adatça T / T adalgalaryny ulanyp bileris, 30% goýum we eltip bermezden 70%.

3-nji sorag.Ibermek üçin haýsy logistika usullaryny ulanyp bilersiňiz?
A3.Ulag edip bilerisbiziňki berkidijiler, ýer bilen baglanyşykly gurallar wepolatdan ýasalan bölekler dürli ulag serişdeleri bilen (konteýnerler, ro-ro / köpçülikleýin ulag, ýük awtoulaglary ýa-da otlylar).F.ýa-da ýeňil bölekler we gyssagly zerurlyklar, bu harytlar TNT, DHL, UPS ýa-da FedEx ýaly halkara ekspress kompaniýalar tarapyndan iberilip bilner.

Q4. Gurluşyň wagty näçe?
A4. Adatça aksiýada bar bolsa 7 gün, aksiýa ýok bolsa 30-60 gün.

Q5. Kepillik näme?
A5. Sargyt esasynda kepillendirilen hil, haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa hökman jogapkärçilik çekeris.

美制六角螺栓_看图王 尼龙锁紧螺母 357-6516_副本


Iş wagty: 12-2022-nji aprel