1D-4709 alty bolt, OEM ekskawator bolt we hoz

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port :::Ningbo
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Yza gaýdyp gelýän müşderi ýa-da täze bolsaňyz, sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Gözleýän zadyňyzy şu ýerden taparsyňyz diýip umyt edýäris, ýok bolsa, haýal etmän biziň bilen habarlaşyň.

   

  Gelip çykan ýeri: Ningbo, Hytaý
  Marka ady: YH
  Model belgisi: 1D-4709
  MOQ: 500 bölek
  Baha: Gepleşik
  Gaplamak maglumatlary: Karton guty + Agaç gap
  Eltip bermegiň wagty: Sargyt tassyklanandan 25-30 gün soň
  Tölegiň şerti : TT tölegi
  Üpjünçilik ukyby: Aýda 300 tonna
  Şekil: Hex Bolt
  Material: 40 Kr
  Aýratynlyk: Ekskawator Bolt we hoz
  DIAMETER: 3/4
  LENGTH (içerde): 2 1/4
  GRIP LENGTH 19.05 mm
  Kellesi beýikligi 17,93 mm
  HEX SIZE 38.1 mm
  Uzynlygy 76,2 mm
  MATERIAL Polat 1035 MPa Min dartyş güýji Rc 33-39
  ÜÇÜNJI SIZ 1.00-8
  Örtük / örtük Fosfat we ýag örtügi

  C000 00_副本

  Müşderileriň içerde we daşary ýurtlarda dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris.Täze we köne müşderileriň biziň bilen maslahatlaşmaga we gepleşik geçirmäge gelmegini garşylaýarys.Siziň kanagatlanmagyňyz biziň höwesimizdir!Geliň, ajaýyp täze bap ýazmak üçin bilelikde işleşeliň!

  indi özara peýdalara esaslanýan daşary ýurtly müşderiler bilen has uly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin tüýs ýürekden işläris.Şeýle hem, hyzmatdaşlygymyzy has ýokary derejä çykarmak we üstünlikleri bilelikde paýlaşmak üçin işewür hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemegi wada berýäris.Zawodymyza tüýs ýürekden baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.

  1

  Eltip berişimiz

  3pallet package_副本

   

   

  Sorag-jogap
  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz zawod.
  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-7 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.
  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: Töleg <= 1000USD, öňünden 100%.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň