Ekskawator bölekleri üçin 4F3665 Plow Bolt

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port :::Ningbo
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Hususy önümçilik üçin bölek belgileriňiziň ýa-da çyzgylaryňyzyň bolmagyny ýa-da bizden standartlaryny satyn almagyňyzy hoş geldiňiz.

  Korporatiw maksat: Müşderileriň kanagatlanmagy biziň maksadymyz we bazary bilelikde ösdürmek üçin müşderiler bilen uzak möhletli durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Ertir bilelikde ajaýyp gurmak!

  Önümiň beýany :

  bölekleriň sany spesifikasiýa element agramy (KG)
  4F3665 5/8 ″ UNC-11X3-1 / 2 ″ sürük bolt 0.16

  BOLT & NUT 4F3665

  77e79a8449d5302557a6f3b3d552226_副本1111

   

  Biziň kompaniýamyz

  Dünýädäki köp öndürijiler we lomaý satyjylar bilen uzak möhletli, durnukly we gowy iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.Häzirki wagtda özara peýdalara esaslanyp daşary ýurtly müşderiler bilen has uly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Önümçilik we eksport biznesinde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Bazaryň islegini kanagatlandyrmak we önümlerimizi täzeläp myhmanlara yzygiderli kömek etmek üçin elmydama täze önümleriň görnüşlerini taýýarlaýarys we dizaýn edýäris.Biz Hytaýda ýöriteleşdirilen öndüriji we eksportçy.Nirede bolsaňyzam, bize goşulyň we bilelikde iş pudagyňyzda ajaýyp geljegi dörederis!

  111 4444_副本

   

  Sorag-jogap
  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz zawod.
  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-7 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.
  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: Töleg <= 1000USD, öňünden 100%.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň